Tilskud

Sygeforsikringen Danmark

Sygeforsikringen Danmark yder på nuværende tidspunkt ikke tilskud til senetensbehandling.
Som behandler kan jeg kun opfordre jer kunder til selv at rette henvendelse til Sygeforsikringen Danmark, da det er forsikringstageren, som påvirker, hvilke behandlinger der er tilskudsberettiget.

Sygeforsikring Danmark

Førtidspensionister og helbredstillæg

Helbredstillæg kan kun gives til førtidspensionister, hvis de er tilkendt pension før 1.januar 2003.
Hvor vidt din kommune kan give helbredstillæg til senetensbehandling, kan du forhøre dig om ved borgerservice.

Private forsikringsselskaber

Flere og flere forsikringsselskaber er begyndt at give tilskud til forskellige behandlingsformer som en del af skadesforløb – der i blandt også senetensbehandling.
Det kan derfor kun anbefales at tage kontakt til sit forsikringsselskab og forhøre sig om mulighederne.