For nuværende er der lukket for opstart
af nye behandlingsforløb.
Det er forventelig, at der bliver åbnet op
for nye forløb i oktober 2018.